Hinnakiri alates  15.01.2024 

NB! Esmase vastuvõtu broneeringu tagab ettemaksu arve õigeaegne tasumine! 

 Tühistamisest palume teada anda vähemalt 24h enne broneeritud aega. Hiljem kui 24h enne vastuvõttu tühistatud broneering kuulub broneeringu tegija poolt tasumisele vastavalt Psühhoteraapia ja Koolitus OÜ poolt esitatud arvele (vastavalt kehtivale hinnakirjale) ja mitte vähem kui 50% ulatuses teenuse hinnakirjajärgsest maksumusest.

Ohvriabi ja Tervisekassa (sh. perearsti teraapiafond) poolt rahastatud teenuste tühistamisel, hiljem kui 24h enne teenuse toimumise aega, kuulub samuti teenus tasumisele vastavalt kehtivale hinnakirjale ja mitte vähem kui 50% teenuse hinnakirjajärgsest maksumusest.


Psühholoogiline nõustamine (60 min)                                          

90  EUR

 

Pere- ja paariteraapia (90 min)      

130 EUR

 

Individuaalne psühhoteraapia (60 min)    

90  EUR

 

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon (60 min)        

100 EUR

 

Kognitiivse funktsiooni uuring koos tagasisidega

(ATH uuringu puhul vaid kvalitatiivne hindamine diagnostilise intervjuuga)

220 EUR

 

Isiksuseuuring koos tagasisidega      

280 EUR

 

Koolitused                                                                                                

vastavalt kokkuleppele, alates 150-170 EUR h                                                       

                                                                                                                   

Tasuliste teenuste osutamise tingimused:

  • Pöördujale pakutakse broneeringu tegemisel vastuvõtuks esimene sobiv aeg, vabade aegade puudumisel võetakse pöörduja järjekorda.
  • Psühholoogi ja psühhoterapeudi teenustele registreerimisel töödeldakse muu hulgas järgmisi andmeid: patsiendi isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood); patsiendi kontaktandmed (telefon, e-posti aadress); teenuse nimetus, osutatava teenuse aeg (päev, kuu, aasta, kellaaeg) ja koht. Andmete töötlemisel peetakse kinni Isikuandmete kaitse seadusest.
  • Teenustele registreerimine toimub e-kirja teel: info@teraapiajakoolitus.ee või üleriigilise digiregistratuuri kaudu.
  • Teenuse osutamisel sõlmitakse Psühhoteraapia ja Koolitus OÜ poolt koostatud Teenuse osutamise ja Informeeritud nõusoleku leping (kas digitaalse allkirjaga või paberkandjal).
  • Patsient ja Psühhoteraapia ja Koolitus OÜ saavad muuta või tühistada kokku lepitud vastuvõtuaega vastavalt mõlema osapoole kokkuleppele.
  • Muudatuse tegemisel vastuvõtuaegades on Psühhoteraapia ja OÜ ning patsiendi kohustuseks teavitada teineteist hiljemalt 24h  enne kokku lepitud vastuvõtuaega.
  • Hiljem kui 24h enne vastuvõttu tühistatud broneering kuulub broneeringu tegija poolt tasumisele vastavalt Psühhoteraapia ja Koolitus OÜ poolt esitatud arvele (vastavalt kehtivale hinnakirjale) ja mitte vähem kui 50% ulatuses teenuse hinnakirjajärgsest maksumusest.
  • Kui vastuvõtt lükkub Psühhoteraapia ja Koolitus OÜ-st oleneval põhjusel edasi, võimaldab Psühhoteraapia ja Koolitus OÜ vastuvõtuaja mõistliku aja jooksul.
                                                                                  

Tühistamisest palume teada anda vähemalt 24h enne broneeritud aega.