Teele Reiljan

Kliiniline psühholoog, pereterapeut ja koolitaja

Kontakt: teelej@gmail.com 

NB! Ei võta uusi kliente sel aastal!

 Olen kliiniline psühholoog, pereterapeut ja kolme lapse ema. Sündisin ja kasvasin Tartus. Kõrghariduse  (MA psühholoogias) omandasin Tallinna Ülikoolis. Kliinilise psühholoogi kutse  alates 2014. aastast. 

Teraapia oskustelt olen eelkõige süsteemne pereterapeut ja õppisin perekonna psühhoteraapia I, II ja III astme väljaõppes. Lisaks sellele olen läbinud kognitiiv-käitumusliku teraapia algkursuse ja skeemiteraapia baaskursuse. 

Sel kevadel alustasin õpinguid psühhodraama rakendaja baasväljaõppes. 

Lähtun oma töös kliinilise psühholoogi teadmistest, kuid vaatlen iga kliendi ja pere puhul ka oma pereterapeudi väljaõppest lähtuvalt tervet peresüsteemi ning selle mõju inimese käesolevale toimetulekule.
Olen aastate jooksul läbinud erinevaid täiendkoolitusi pereteraapia, paariteraapia, individuaalse teraapia, skeemiteraapia, traumateraapia, kriisi- ja leinanõustamise valdkondades. Viin läbi isiksuseuuringuid. Töötan ka TÜK Psühhiaatriakliinikus, kus tegelen peamiselt uuringutega (ATH, isiksuseuuringud ja autismispektihäire). Jagangi ennast kahe armastuse vahel - kirg uurida, aga ka suur rahulolu ja rõõm teraapiatööst. Nagu paljudel, on tasakaalu leidmine (nii erialaselt kui eraelus), mulle suurimaks raskuseks ja väljakutseks. 

Töötan individuaalklientide, perede ja paaridega.

Koolitusi olen peamiselt läbi viinud laste ja täiskasvanute ärevuse- ja meeleoluhäiretega seoses nii spetsialistidele kui ka laiemale sihtgrupile.