Maarja Sagen

Psühholoog-nõustaja, koolipsühholoog ja koolitaja

Kontakt: maarja.sagen@gmail.com


 Minu tee psühholoog-nõustajaks ei ole olnud kiire ega sirgjooneline – pigem olen aegamisi sellesse ametisse settinud ja pean seda enda töös oluliseks ressursiks.

Lõpetasin psühholoogia magistriõpingud Tartu Ülikoolis aastal 2014, õpingute käigus läbisin kõik ained, mis olid vajalikud, et kliinilise psühholoogi kutse poole liikuda. Rohkem köitis mind selleks ajaks aga juba nõustamispsühholoogia. Järgmistel aastatel tõi elu mu juurde kaks poisipõnni ning viis doktoriõppesse, ent juba 2014 aasta sügisest ka väikese koormusega psühholoogina põhikooli.
Aastatel 2021-2022 läbisin koolipsühholoogi kutseaasta ning mul on koolipsühholoogi tase 7
kutsetunnistus. Kevadest 2022 töötan ka Tartu Ülikooli nõustamiskeskuses psühholoogina.

Oma töös lähtun peamiselt lahenduskeskse lühiteraapia meelelaadist, uskudes, et ükskõik kui segaduses või heitunud klient hetkel on, ta tegelikult teab, mida vajab ning tal on ka ressursid oma olukorra parandamiseks. Minu roll kliendi kaasteelisena on äratada ´kliendi teadmised ja usk` ja julgustada teda just talle sobivate lahenduste leidmisel.
Olen läbinud ka kognitiiv-käitumisteraapia (KKT) ja pereteraapia baastaseme väljaõppe ning täiendan end pidevalt erinevate meetodite ja lähenemiste osas, mida enamasti nõustamisprotsessis omavahel üsna loominguliselt põimin – ikka iga konkreetse kliendi vajadustest lähtuvalt.

Koolitusi olen läbi viinud peamiselt vanemluse (olen Gordoni perekooli koolitaja) ning pingetega toimetuleku teemadel.

Mul on koolipsühholoogi kutsetunnistus ja psühholoog-nõustaja kutsetunnistus. Töötan  täiskasvanute ja peredega. Viimasel ajal on mu erihuviks kujunenud töö täiskasvanud keskendumisraskustega inimestega.