Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogiline nõustamine sobib kergemate elukriiside ja lühiajalisemate psühholoogiliste probleemide (stress, läbipõlemine, suhtekriis, motivatsioonikriis jmt) puhul. Nõustamise käigus tegeletakse kliendi probleemiga lahenduskeskselt, aidatakse olemasolevaid ja veel teadvustamata vaimseid ressursse leida, et teostada vajalikke muutusi, mis kliendi emotsionaalset toimetulekut parandada võiksid.

Psühholoog-nõustaja kutse

Psühholoog-nõustaja töö on vaimse tervise probleemide tekke ja süvenemise ennetamine ning psühholoogilise heaolu ja eneseteostuse toetamine. Psühholoog-nõustaja keskendub nii emotsionaalsetele, isiksuslikele, arengulistele, sotsiaalsetele, tervisega seotud kui ametialastele ja hariduslikele teemadele. Psühholoog-nõustaja tegeleb klientidega erinevatest sihtrühmadest, nii indiviidide, perede kui gruppidega. Psühholoog-nõustaja pöörab võrdselt tähelepanu nii normaalse arengu printsiipidele kui probleemipõhistele. teooriatele ja mudelitele.