Individuaalne psühhoteraapia

Individuaalne teraapia on terapeudi ja kliendi vaheline koostöö, milles käsitletakse sügavamaid põhjuseid miks teatud dilemmad, raskused ja probleemid kliendi elus ikka ja jälle esile kerkivad.  Teraapia eesmärgid lepivad kokku klient ja terapeut. Üldisemalt on individuaalse teraapia eesmärgiks aidata kliendil luua muutust oma tunnete, kehaliste aistingute ja mõtete haldamises ning sellest lähtuvalt muutust ka käitumises. Terapeut lähtub teraapias oma väljaõppest (kognitiiv-käitumuslik teraapia, skeemiteraapia, süsteemne pereteraapia, geštalt teraapia jne).