Pereteraapia - mis see on?

Pereteraapia on levinud sekkumisviis lastel esinevate probleemide puhul, aga ka täiskasvanud pereliikmete raskuste, erinevate elufaaside ja elukriisidega seoses. Pereteraapias tegeletakse pere tasakaalu taastamise ning pere ressursside leidmisega, et pere toimetulek paraneks ja suhted oleksid lähedased ning läbipaistvad. Pereteraapias vaadatakse peresüsteemi kui mitme põlvkonna koosmõju ja tervikut, milles iga inimene ja sündmus on oluline ning omab mõju omakorda tervele peresüsteemile.